เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.
TH  |  EN
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
ยินดีรับบัตร
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลพระเสื้อเมือง
ช้างสามเศียรเอราวัณ
เมืองโบราณ พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
ทางเข้าเมืองโบราณ เจดีย์กลางน้ำ พิพิธภัณฑ์เรือ
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมแผลงไฟฟ้า
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ปืนใหญ่บนเรือรบหลวงแม่กลอง ปืนใหญ่บนเนินหน้าป้อม
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร วัดกลางวรวิหาร
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร วัดกลาง โบสถ์เก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย
วัดอโศการาม วัดทรงธรรมวรวิหาร
วัดอโศการาม วิหารของวัดทรงธรรมวรวิหาร
วัดบางพลีใหญ่ ตลาดน้ำโบราณบางพลี สถานตากอากาศบางปู
ตลาดน้ำโบราณบางพลี นกนางนวล ที่ บางปู
วัดโปรดเกศเชษฐาราม สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
สุวรรณภูมิ ห้องน้ำไฮเทควัดบางพลีใน เมกาบางนา
Sukhumvit 107