TH  |  EN

กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
Office Hour 9.00 - 18.00 WE Accept
Jobs
ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับและดูแลระบบงาน

คุณสมบัติ
- เพศหญิง บุคลิกหน้าตาดี
- วุฒิ ปวช. ปวส.
- สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้เบื้องต้น
- หากพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ
- เพศชาย
- ไม่จำกัดวุฒิ
- มีประสบการณ์ดูแลด้านช่าง ระบบน้ำ ไฟฟ้า